دنیای من...
همیشه لحظه هایی هستند که دلم برای تو تنگ می شود...من نام این لحظه هارا گذاشتم همیشه
شنبه بیست و هشتم تیر 1393
شروع دوباره
هعییییییی....یادش بخیر....چه زود گذشت این 3،2سال.. باز شرو میکنم.... به امید خدا
+ 2:43 || shima
شنبه بیست و هشتم تیر 1393
شروع دوباره
هعییییییی....یادش بخیر....چه زود گذشت این 3،2سال.. باز شرو میکنم.... به امید خدا
+ 2:43 || shima
شنبه بیست و هشتم تیر 1393
شروع دوباره
هعییییییی....یادش بخیر....چه زود گذشت این 3،2سال.. باز شرو میکنم.... به امید خدا
+ 2:42 || shima
چهارشنبه چهارم تیر 1393
هه....
ازتنهای بمیر...ولی زاپاس عشق کسی نشو....

+ 11:4 || shima
چهارشنبه چهارم تیر 1393
تلخه مث زهر....
بعـــضی حقایق خیلی سادس..

ولی درکش خیلی پیچیده وســـخته ،

مــثل کناراومدن باجـــمله ی:

[ خب دوستــت نداره مگــه زوره ]

+ 11:2 || shima
چهارشنبه چهارم تیر 1393
بی انصاف...
+ 11:1 || shima
چهارشنبه چهارم تیر 1393
باورم نمی شود...هعییییییی
هی بی انصاف !

 

مـــن مــــــی روم !

 

تـــو مـــــی مــــانــی بــا دنـیــایـــی از خــــاطـــــرات

 

راســتـــی آن روز کـــــه دلـــــداده تــو شــــدم یــادت هست ؟

 

از آن جــا بـــه بـــعــدش را پـــاک کــــن !

از بازپخش تصویر دیگران بودن

خسته ام

میفهمی؟

خسته...!

+ 11:0 || shima
" loop="-1" >